#LIDSKOST

Prezident musí prokazovat svou lidskost a stát za občany země, kterou reprezentuje. Prezident se nesmí uzavřít ve své prezidentské či úřednické „bublině“. Prezident musí být s lidmi v kontaktu, a to nejen prostřednictvím mediálních vystoupení, ale též – a to zejména – osobně.