#SVĚDOMÍ

Politická funkce je především službou lidem, nikoliv prostředkem k získání vlastního prospěchu, či prospěchu nějaké mocenské skupiny.

Prezident je hlavou státu, a přestože podle Ústavy ČR není z výkonu své funkce odpovědný, musí za každých okolností zachovávat Ústavu a zákony České republiky a svůj úřad zastávat v zájmu všech lidí (tedy i těch, kteří ho v přímé volbě nevolili) a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.