#CHRÁNIT BEZBRANNÉ

Trestné činy týkající se týrání osob a zvířat – ani trestní sazby a obsah těchto dotčených skutkových podstat neodrážejí závažnost a nebezpečnost jednání pachatele a vážné následky u poškozených subjektů a dosavadní zákonné úpravy nejsou dostatečné.