• #CHRÁNIT BEZBRANNÉ

  Trestné činy týkající se týrání osob a zvířat – ani trestní sazby a obsah těchto dotčených skutkových podstat neodrážejí závažnost a nebezpečnost jednání pachatele a vážné následky u poškozených subjektů a dosavadní zákonné úpravy nejsou dostatečné.   

 • #PETICE

  Pokud se zapojíte do sběru podpisů na Petici na podporu mé kandidatury, budu ráda – každé vaší pomoci si vážím a bez vás se na cestu oficiální kandidatury ani nemohu vydat.

 • #SVĚDOMÍ

  Politická funkce je především službou lidem, nikoliv prostředkem k získání vlastního prospěchu, či prospěchu nějaké mocenské skupiny. Prezident je hlavou státu, a přestože podle Ústavy ČR není z výkonu své funkce odpovědný, musí za každých okolností zachovávat Ústavu a zákony České republiky a svůj úřad zastávat v zájmu všech lidí (tedy i těch, kteří ho v přímé volbě nevolili) a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

 • #ROZHOVOR

  https://www.frekvence1.cz/clanky/zpravy/klara-long-slamova-v-politice-by-nikdo-nemel-byt-kvuli-mocenskym-zajmum-ale-kvuli-lidem.shtml

 • #POJĎME TO DOKÁZAT

  I jednotlivec dokáže mnoho, pokud na svou snahu nerezignuje a pokud se k němu připojí další, kteří změnu chtějí… Pojďte do toho se mnou! Já do toho půjdu s vámi!

 • #LIDSKOST

  Prezident musí prokazovat svou lidskost a stát za občany země, kterou reprezentuje. Prezident se nesmí uzavřít ve své prezidentské či úřednické „bublině“. Prezident musí být s lidmi v kontaktu, a to nejen prostřednictvím mediálních vystoupení, ale též – a to zejména – osobně.