O MNĚ

Základní CV JUDr. Klára Long Slámová

 

 

Osobní údaje:

Jméno: JUDr. Klára Long Slámová

Datum nar.: 27.8.1977

Rodinný stav: vdaná, manžel Gregory Scott Long, nar. 23.11.1971

dcera Elizabeth Marie Long, nar. 11.11.2015

Doručovací adresa: Urbánkova 3360/47, Praha 4, Modřany, PSČ 143 00

 

Vzdělání a profesní údaje:

1984 – 1992:   ZŠ Jindřichův Hradec (do 1989), ZŠ Praha 4 (od 1989)     

1992 – 1997:   Státní konzervatoř v Praze, obor housle, maturitní zkouška 1996

1996 – 2001:   Právnická fakulta Univerzity Karlovy, titul Mgr. 2001 (studium ukončeno s výsledkem „summa cum laude“)

2001 – 2004:   praxe advokátního koncipienta v AK Jansta-Kostka (2001 – 2002), v AK JUDr. Kolja Kubíček (2002 – 2004)

2004:                 rigorózní zkouška z oboru trestní právo hmotné a procesní, titul JUDr.

2004:                 advokátní zkouška s prospěchem „výtečně“

2005 – 2007:   vysokoškolský pedagog na Vysoké škole finanční a správní (Praha, Kladno)

2007 – 2009:   vysokoškolský pedagog v Cevro institutu (Praha)

2010 – 2011:   člen pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti ČR pro přípravu návrhu zákona o obětech trestné

činnosti (zákon přijat pod č. 45/2013 Sb.)

2004 – dosud: advokátní praxe ve vlastní AK (sídlo Urbánkova 3360/47, Praha 4, Modřany), všechny obory práva,

zejména však trestní a občanské právo.

 

Ostatní:

Anglický jazyk

 

Aktivity v oblasti ochrany zvířat – přes 20 let. Pořadatel mnoha akcí na pomoc útulkům pro zvířata, bezplatná poradenská činnost pro jednotlivce, nadace a jiné subjekty zabývající se tematikou ochrany zvířat, účast při jednáních o návrzích na změny zákonů v oblasti ochrany zvířat.  Zakladatel facebookové skupiny „Bojujeme proti týrání zvířat“ čítající přes 8.000 členů.

 

Aktivity v oblasti pomoci obětem trestných činů a jejich ochrany – zejména bezplatná právní pomoc, účast při jednáních o návrzích na změny zákonů v oblasti ochrany obětí trestné činnosti.

 

Aktivity v oblasti pomoci dalším fyzickým osobám (zejména děti „bez rodičů“, zdravotně postižené děti, osoby bez domova, rodiče samoživitelé) – různá forma aktivit přes pořádání akcí, finanční pomoc či bezplatnou právní pomoc.