PETICE

 

 

Podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, může kandidátní listinu podat nejméně dvacet poslanců nebo nejméně deset senátorů, anebo občan, který dosáhl věku 18 let, podpoří-li jeho návrh petice podepsaná nejméně 50 000 občany oprávněnými volit prezidenta republiky.

Petice tedy umožní potenciálnímu kandidátovi zúčastnit se prezidentských voleb. Petice a sběr podpisů se řídí zákonem č. 85/1990 Sb. o petičním právu a zákonem č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky.

 

Součástí petice podepisované občany jsou očíslované podpisové archy. V záhlaví petice a v záhlaví na každém jejím očíslovaném podpisovém archu se uvede skutečnost, že petice je určena na podporu kandidatury kandidáta na volbu prezidenta, jeho jméno a příjmení, rok narození a rok konání volby prezidenta. Každý občan, podporující kandidaturu kandidáta, uvede na podpisový arch své jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo údaj, že trvalý pobyt na území České republiky nemá, a číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu s údajem, o jaký druh dokladu se jedná, a připojí vlastnoruční podpis.

 

Pokud se zapojíte do sběru podpisů na Petici na podporu mé kandidatury,  budu ráda – každé vaší pomoci si vážím a bez vás se na cestu oficiální kandidatury ani nemohu vydat. 

 

Sledujte tyto mé  webové a FB stránky, kde budou průběžně zveřejňována aktuální kontaktní místa, nebo mi napište na e-mail info@vaseprezidentka.cz, nebo volejte na telefon 777774470

 

Petiční podpisový arch je ke stažení i zde

 

Základní manuál pro sběr podpisů:

 

  • Petiční archy mohou být umístěny na veřejně přístupných místech – není třeba povolení státního orgánu (viz zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním). Při sběru podpisů na petiční archy ale nesmíte omezovat provoz, vstupovat bez souhlasu vlastníka do soukromých prostor, nebo poškozovat cizí majetek.
  • Každý občan podporující kandidaturu kandidáta, uvede na podpisový arch čitelně své jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo údaj, že trvalý pobyt na území České republiky nemá, a číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu s údajem, o jaký druh dokladu se jedná, a připojí vlastnoruční podpis. Petiční arch je nutné vyplnit dle kolonek v tiskopisu, který vám bude dodán. S údaji na petičním archu bude nakládáno v souladu s platnými zákony České republiky.
  • Petiční archy nečíslujte, očíslování budeme dělat sami (očíslování může být totiž provedeno až po kompletaci a kontrole všech archů před podáním kandidátní listiny).
  • Petiční archy je nutné vyplnit čitelně HŮLKOVÝM písmem modrou nebo černou propiskou, pozorně, pečlivě a hlavně pravdivě – dle údajů v platném osobním dokladu (občanský průkaz/cestovní pas) – tedy adresa musí souhlasit s tou, kterou má občan uvedenou v dokladu. 
  • Platný podpis může udělit pouze občan České republiky, jenž dosáhl věku 18 let.
  • Petici mohou podepsat i ti, kteří již podepsali petici pro jiného kandidáta, nebo kteří chtějí podepsat petici i jinému kandidátovi.
  • Petice dává kandidátovi možnost zúčastnit se jako oficiální kandidát kampaně a prezidentské volby – podpisem petice tedy neudělujete svůj hlas kandidátovi, ani se k ničemu nezavazujete, pouze kandidátovi umožníte zúčastnit se volby – pokud petici podepíše nejméně 50.000 občanů.
  • Dobrovolníci, kteří pomáhají podpisy sbírat, přiloží k zasílanému archu na zvláštním papíru své kontaktní údaje (jméno a příjmení, telefonní kontakt, e-mail), abych se na vás v případě potřeby mohla obrátit.
  • Je nutné věnovat zvýšenou pozornost bezpečnosti petičních archů, neboť obsahují osobní údaje občanů, včetně čísel osobních dokladů. Je nutné dávat pozor na to, aby petiční archy s údaji a podpisy nebyly kopírovány, opisovány, foceny, zpřístupňovány, apod.
  • Naplněný petiční arch odevzdejte osobně na nejbližší kontaktní místo, nebo zašlete na adresu JUDr. Klára Long Slámová, Urbánkova 3360/47, Praha 4, Modřany, PSČ: 143 00, nebo mi zavolejte na telefon 777774470 pro účely osobního předání.

 

#PETICE

 

Kontaktní místa, kde lze podepsat petici, nebo odevzdat vyplněný petiční arch:

 

Praha:

Praha 4 – u JUDr. Kláry Long Slámové v advokátní kanceláři na adrese Urbánkova 3360/47, Praha 4, Modřany po předchozí domluvě

na tel. 777 774 470.

 

Praha 9 – u paní Lenky Angelisové po předchozí domluvě na tel. 774 200 271.

 

Roudnice nad Labem:

u paní Lady Majerčíkové po předchozí domluvě na tel. 603 253 359

 

Slaný:

u paní Jany Bokové po předchozí domluvě na tel. 777 897 709

 

Most a Malé Březno u Mostu:

U paní Nikol Čejkové Přibylové po předchozí domluvě na tel. 703 389 697

 

Příbram:

u paní Vladimíry Vošmikové po předchozí domluvě na tel. 608 920 444

 

Tábor:

u paní Lenky Angelisové po předchozí domluvě na tel. 774 200 271.

 

Plzeň:

na recepci firmy NEW PROFI-CZ a.s. na adrese Plovární 478/1, Plzeň, v pondělí až čtvrtek od 7.30 hod. do 16.00 hod.

 

Chodov u Karlových Varů:

u paní Gabriely Smolekové po předchozí domluvě na tel. 720 333 723

 

Chrudim, Nasavrky, Polánka, Krásné, Kovářov, Bojanov, Holín, Seč:

u paní Ivany Rýdlové po předchozí domluvě na tel. 775 012 271

 

Třinec:

u paní Beaty Brzuskové po předchozí domluvě na tel. 604 296 646

 

Varnsdorf:

prodejna HOZA ponožky, Národní 3077, Varnsdorf

Otevírací doba po-pá 8:30 -12.00, 13.00 – 17.00

So 8.30 – 11.30

 

Česká Lípa a Nový Bor:

u paní Hany Böhme po předchozí domluvě na tel. 723 032 671

 

Tábor:

U paní Friedlové po předchozí domluvě na tel. 773 676 627

 

Praha 1, Hradčany a Jindřichův Hradec:

u paní Jitky Paclík Nesnídalové po předchozí domluvě na tel. 606 108 688

 

Žatec okr. Louny:

u paní Aleny Abu-Daga Hrubé po předchozí domluvě na tel. 605 726 118

 

Bechyně a okolí, Jižní Čechy:

u pana Romana Kottnera po přechozí domluvě na tel. 728 468 680

 

#PETICE   #DOBROVOLNÍCI  #POJĎMETODOKÁZAT