TRANSPARENTNÍ ÚČET

 

 

Každého vašeho daru si nesmírně vážím. Každý dar bude využit pro účely mé volební prezidentské kampaně. Pokud se rozhodnete darovat mi jakoukoliv částku, uveďte vždy do poznámky text DAR.

 

Číslo transparentního účtu je:

000000-4494256003/0800

 

Náhled transparentního účtu:

https://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty#/000000-4494256003/JUDr.-Klara-Long-Slamova

 

Podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, je každý kandidát na funkci prezidenta republiky povinen si pro financování volební kampaně zřídit účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na tomto účtu.

Peněžní prostředky uložené na volebním účtu lze užít pouze na financování volební kampaně. Veškeré peněžní prostředky na volebním účtu, které nebyly využity na volební kampaň, musí být převedeny na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel.

Dárce – fyzická osoba, může od základu daně odečíst dar, pokud přesáhne v úhrnu 2 % základu daně anebo činí alespoň 1.000,- Kč ve zdaňovacím období. Za období kalendářního roku 2020 a 2021 lze v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně. Poté se hranice vrátí opět na 15 %.

Dárce – právnická osoba, může od základu daně odečíst dar, pokud jeho hodnota činí alespoň 2.000,- Kč.  Pro zdaňovací období, která skončila v období od 1.3.2020 do 28.2.2022, lze odečíst vždy nejvýše 30 % sníženého základu daně. Poté se opět hranice vrátí na původních 10 %.

Dárce poskytnutím daru na transparentní účet uděluje obdarovanému souhlas ke zpracování osobních údajů dárce v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně údajů o dárci a daru dle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, a to zejména na webových stránkách kandidáta na prezidenta.

 

Pro potřeby vystavení darovací smlouvy mě kontaktujte na e-mailu info@vaseprezidentka.cz a v e-mailu nezapomeňte uvést své údaje.

 

Pro účely mé volební kampaně lze poskytnout i jiné, než finanční dary. Pokud mi chcete tento jiný dar poskytnout, napište mi na e-mail info@vaseprezidentka.cz nebo volejte na telefon 777774470. V e-mailu nezapomeňte uvést své údaje a povahu daru.

 

#TRANSPARENTNÍ ÚČET